เราจะสนุกกับการขับรถ ATV ไปตาม
ระยะทางสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความวิบาก
ของพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นการขับข้ามเม่น้ำ,
ขับกระแทกก้อนหิน,ลื่นไป...
อ่านทั้งหมด>>>
ชมต้นกำเนิดของวิวัฒนาการทางธุรกิจ ‘ฟาร์มโชคชัย’ ก่อตัวขึ้นจากธุรกิจการ
เกษตรขนานแท้ธุรกิจซึ่งถือเป็นราก
เหง้าและพื้นฐานของคนไทย....
อ่านทั้งหมด>>>